Szociális állam. Ennek az unalomig ismételgetett szókapcsolatnak a használata a legjellemzőbb tulajdonsága a Smer-szociáldemokrácia parlamenti választásokra összeállított programjának. A még vezérgondolatnak sem nevezhető, közhellyé silányult kifejezés számos összefüggésben van jelen a szöveg teljes hosszában.

Régi idők stílusa

Sok beszédnek sok az alja. Talán ezzel a közmondással lehet szemléltetni a Smer programját. Bizony igen béketűrő az a választó, aki esetleg rávetemedik arra, hogy ezt a kizárólag közhelyekből álló 38 oldal terjedelmű szövegtákolmányt elolvassa. Az is komoly kihívás, hogy ezt a színtelen-szagtalan mondatkupacot valamilyen formában össze lehessen foglalni. A közhelyek és klisék között alig lehet felfedezni egy-egy megemlítésre, netalán akár megvalósításra alkalmas gondolatot.

A program sok, stratégiai tartalmat hordozni látszó fogalommal van tele, úgymint a hatalom stratégiai dimenziói; a lehető legátfogóbb nemzetgazdasági politika; Szlovákia gazdasági, szociális és enviromentális fejlődése szükségszerű egységének a biztosítása; a hivatalok belső irányításának a szintje vagy a közigazgatás modernizációja, de álljon itt egy szinte lefordíthatatlan gyöngyszem eredetiben is: „ekonomizácia verejnej správy” [a közigazgatás közgazdaságosítása?], minden esetben vastag betűkkel kiemelve.

Irány nélkül – államigazgatás és gazdaságpolitika

A program bizonyos problémák esetében tartalmaz megoldási javaslatokat, mint a jogérvényesítés erősítése. Itt nyolc pontban foglalja össze elképzelését, amely többek között kiterjed egy polgári és kereskedelmi törvénykönyv kidolgozásának a folytatására vagy a büntetőtörvénykönyv további uniós jogharmonizációjára.

 hirdetes_810x300  

Az írás abban sem konzisztens, hogy egy kérdéssel több helyen is foglalkozik. A korrupció elleni harc szerepel a közigazgatás feladatai fejezetben – elég sematikusan, majd a belső rend és biztonság alfejezetben is.

A párt alapvető gazdasági elképzelései akár vállalhatók is lennének: makrogazdasági stabilitás, vállalkozóbarát környezet és a versenyképesség növelése. Ezen célok elérésére azonban összefoglalhatatlan, a fentebb említett klisékhez hasonló kifejezésekből összeállított mondatokból állnak bármiféle konkrét szám vagy prognózis nélkül. Egy tipikus mondat a vállalkozói környezet javításának érdekében: „A vállalkozások fejlesztése érdekében a gazdasági intézkedések mellett a jogalkotói tevékenység is támogatást élvez majd.” (12 o.)

A programot olvasva, amely már a bevezetőben letette a garast az állam szerepének a felértékelése mellett, szinte elírásként hat, hogy a postai szolgáltatások piacán liberalizálni akar.

Irány nélkül – oktatás

A program az iskolaügyet a szebben hangzó tudásalapú társadalom és gazdaság megnevezéssel illeti. A fő cél természetesen a „nevelés és művelődés színvonalának az emelése.” Bizonyos elképzelések – a minőségi tanári munka jobb anyagi elismerése, a hatékonyabb iskolai fejkvóta meghatározása stb. – akár elfogadhatóak lennének, de hogy miként érnék ezt el, továbbá honnan lenne rá forrás, a tipikus válaszokat kapjuk: mellébeszélnek illetve mélyen hallgatnak. Az viszont önmagában is jó gondolat, hogy a baccalaureusi végzettség élvezzen jobb és szélesebb gyakorlati felhasználást.

A tudomány és kutatásnál szerepel az egyetlen konkrét gazdasági mérőszám: 2015-ig a GDP 1,8 %-át kívánják rá költeni, amiből a magánszektor 1,2 %-ot vállalna fel.

Az alappillér: szociálpolitika

Amit már a bevezetőben is felbukkant, cél lakosság 2006 előtt elszenvedett jogtalanságoknak rendbetétele. A domináns gondolatok, vastagon szedve, a szociális összetartás és az életszínvonal fenntartható növelése. A 13 és fél oldalnyi szociális államot elmélyítő óhajcsokorból nem érdemes akármit is kiemelni. Hasonlót lehet elmondani az utolsó nagy fejezetről, a regionális politikáról is.

Nemzetiségpolitika, szomszédságpolitika

A Smer kerüli a témát illetve homályosan fogalmaz. A romák helyzetét természetesen javítani kívánja. Míg velük a szociálpolitika keretében például lakáspolitika tárgyalásánál vagy a regionális politika fejezetben is foglalkozik, a magyarokról viszont már szót sem ejt. Kisebbségekről általában annyit ír, miszerint, a többi uniós országhoz hasonlóan, az emberi méltóság, szabadság és demokrácia keretében nekik is minden jogot biztosítanak. A nemzeti kisebbségekről csak egyszer beszél, a világpolitika és multilaterális kapcsolatok alfejezetben. „Szlovákia igyekezni fog gondoskodó hozzáállást kialakítani a kisebbségek irányában”, mert az Európa Tanács 2010-ben várhatóan értékelni fogja Szlovákia a nemzeti kisebbségek érdekében tett vállalásainak végrehajtását. Csak ezért, nem másért.

Összefoglalás

A Smer választási programja egyszerűen zagyvalék, de annak mégis óriási. Tulajdonképpen nem is párt szakmai hátterét jellemzi, hanem inkább a választókat. A Smer kiválóan aknázza ki azt a tényt, hogy választási programot a választók nem olvasnak, és valójában nem is kérik számon, illetve hogy a politikai közbeszédet lózungok mozgatják, nem egy-egy konkrét ötlet körül kialakult viták. A szakmai értékelések pedig úgyszintén hidegen hagyják őket.

A program semmiféle gazdasági számítást sem tartalmaz. Egyáltalán nem beszél mondjuk az eladósodottságról. A reform háromszor szerepel benne, de nem mindig pozitív jelentéssel. De az összkép még ennél is rosszabb. A korábbi elemzések tanúságai alapján elmondható, hogy míg az eddig nyilvánosságra hozott választási programok a hagyományos logikai-fogalmazási kritériumok alapján voltak felépítve, vita tárgyát az elképzelések észszerűsége és megvalósíthatóságuk jelentették. A Smer programja még ezt a minimális elvárást sem teljesíti.

Frissítve: az Aktuality.sk írása a Smer választási prograjmáról.

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!