Frissítve 18.50. A szlovák parlament ezekben a percekben kezdi a szlovák államnyelv-törvény második olvasatbeli vitáját. Mint ismert, a jogszabályt még az előző Fico kabinet fogadta el az elmérgesedett szlovák-magyar viszony egyik kellékeként. Ennek, és a később elfogadott irányelveknek köszönhetően lényegesen szigorodott az 1995 óta érvényes szlovák jogszabály, soha nem látott mélypontra juttatva a két ország közötti viszonyt.

Az akkori ellenzék egyöntetűen ellenezte a szigorítást, ígérve, hogy ha kormányra kerül, módosít rajta. Az elfogadása után a nyelvtörvény ellen országszerte tüntetés-sorozat indult, a parlamenten kívül maradt MKP pedig országos aláírásgyűjtő akcióba kezdett a szabad anyanyelvhasználat érdekében.

Mint az a mai sajtóból  kiderült, a mérvadó szlovák közéleti személyiségeket is soraiban tudó petíciós bizottságnak alig nyolc hét alatt mintegy harmincezer aláírást sikerült összegyűjteni.

Az államnyelv-törvény októberi első olvasatbeli vitája egyben azt is megmutatta, hogy más az ellenzéki, és más a kormánypárti retorika még a magát demokratikus alternatívaként feltüntető pártoknál is Radičová kormányában. Hiába a Velencei Bizottság jelentése, mely szintén nehezményezte a nyelvtörvény egyes paragrafusait. A szlovákiai magyarság így kénytelen lesz elkönyvelni, hogy a sokat támadott büntetések továbbra is a törvényben maradnak, ha csak a hamarosan kezdődő parlamenti vita során a Most-Híd képviselőinek nem sikerül áttörést elérni.

A Körkép élő közvetítéssel jelentkezik a nyelvtörvény végső vitájáról. Tartsanak velünk, nemsokára kezdünk.

 hirdetes_810x300  

A parlamenti ülés szlovák nyelven itt követhető.

18.50 A hosszúra nyúlt szavazás miatt a nyelvtörvény vitája végül csütörtökre tolódott. Közvetítés holnap.

Csütörtök, 9.03 Daniel Krajcer liberális kulturális miniszter (Szabadság és Szolidaritás pártja, SaS), a törvény előterjesztője

 • a törvény célja, hogy megnyugtassa a kedélyeket. Érzékenyen kezeli a kisebbségek helyzetét is, akiknél a tervezet erősíti a nyelvhasználati jogot.
 • pontosításként, ahogy a közös jelentés is tartalmazza, bekerül a "veszélyeztetés" szó. (Megj. A 9a § tervezett változata szerint „a polgárok  életére, egészségére, biztonságára vagy vagyonára vonatkozó információkkal” kapcsolatos törvénysértés minden esetben pénzbüntetéssel sújtható. Ide kerülne be pontosításként a "veszélyeztető" szó, ami a törvény hatályát csökkenti.)

A törvénytervezetet Senko képviselő, közös jelentéstevő is felvezeti, és jóváhagyásra javasolja.

RIchard Sulik házelnök megnyitotta a vitát. Irásban bejelentkezett képviselők: Rafael Rafaj (Szlovák Nemzeti Párt, SNS), Somogyi Szilárd (SaS), Jozef Viskupič (SaS, Egyszerű Emberek), Pfundtner Edit (Most-Híd), Vladimír Matejička (Smer-SD), Ondrej Dostál (OKS, a Most-Híd listáján).

9.15 Rafael Rafaj (SNS)

 • A törvénnyel lemondtunk az államnyelv védelméről. Igyekezni fogok tényszerűen fellépni, 5 % politikai üzenet mellett.
 • szlovákellenes hozzáállás, mely dekradálta a szlovák nyelvet a hivatalos nyelvhasználatban, melynek tényét a parlament legiszlativ osztálya is megerősitett.
 • felteszi a kérdést, minek ilyen törvény, melyből kiestek szinte az összes kötelezettségek a személyi hatályra vonatkozóan is.
 • nincs egyensúly az államnyelvtörvény és a kisebbségi nyelvhasználati törvény között.
 • Rafaj nehezményezi, hogy a törvénytervezet túl sok területen önregulációval számol (vasút, posta, tűzoltók, stb.), ahelyett, hogy pontosan feltüntetné hol milyen területen, ki mire van kötelezve
 • a nyelvtörvény nem korátozza a kisebbségi nyelvhasználatot. A nyelvtörvény és a kisebbségi nyelvhasználati törvény nem függnek össze. Dél-Szlovákiában évtizedek óta diszkriminálva vannak a szlovák anyanyelvű állampolgárok. Ezzel a törvénnyel a diszkriminációt erősitjük. Erősödni fog az államnyelv használatának elutasitása, a magyar lakosság pedig bezárkózik nyelvi gettójába. Ez nem Koszovó, 800 ezer állampolgár otthona, fél milliónyi magyar, és mintegy 300 ezer szlovák lakhelye.
 • a szomszédunk politikája világos támadás a független Szlovákia ellen, melynek egyik formája a szlovák nyelvhasználat gyengitése.
 • felteszi a kérdést, hogy mik vagyunk mi itt, Babilon?
 • A "romlás tízparancsolataként" felsorolta a törvénytervezet tiz legnagyobb hibáját, hiányosságát, mellyel Rafaj szerint a szlovák nyelv meg lett alázva.
 • ha a törvény  ajelenlegi formájában elfogadásra kerül, valószínűleg az Alkotmánybíróságon végzi.
 • A felvázolt tények nincsenek összhangban a szlovák Alkotmánnyal, mely védelmezi az államnyelvet.
 • módositó javaslatként javasolta, hoy szakitsák meg a törvény vitáját, ha pedig ez nem kerülne elfogadásra, javasolja, hogy a törvényt utalják vissza átdolgozásra a beterjesztőjéhez.

 

Tárgyi megjegyzések Rafal Rafaj rekord hosszúságú felszólalásához (44 perc).

Peter Osuský (OKS, Most-Híd): az államalkotó nemzet fogalmát pontosította. Szerinte ugyanis államalkotónak tekinthető a kisebbség is, mely az adott ország állampolgára.

Pfundtner Edit (Most-Híd)– A felszólalás feleslegesen hosszú volt. A tízparancsolattal az előző kormány ötparancsolatára inspirált az ország szétlopása, ellenségkeresés, stb.     terén

A.Nagy László (Most-Híd) – Rafaj felszólalása leginkább egy szellemmel való hadonászó bokszolásra hasonlított.

10.09 Daniel Krajcer  kulturális miniszter:

 • A gond az, hogy Rafaj felszólalásában nem a mostani törvénytervezetet, hanem még a tavalyi Fico kormány alatt elfogadott nyelvtörvény hiányosságait kritizálta.

 

10.15 Somogyi Szilárd (SaS):

 • Célom nem az, hogy meggyőzzem a nemzeti párti képviselőket, hanem hogy tájékoztassam őket egy más világlátásról.
 • Somogyi a Velencei Bizottság elemzésével indít.
 • Azt szeretném, hogy a nemzeti képviselők fejében is megmaradjon az a gondolat, hogy Szlovákia többnyelvű ország, melyen belül az egyes nyelvek nelehetnek alá és fölérendeltek, hanem mellérendeltek. Ezért támogatom a tárgyalt törvénytervezet elfogadását.
 • Az SaS nevében is mondhatom, hogy a nemzetiségi kérdést, gazdasági alapon a leginkább megoldható. Stabil exisztenciát teremtve a nemzetiséglieg vegyes területeken.

Tárgyi megjegyzések Rafal Rafaj felszólalásához:

Marek Maďarič (volt kulturális miniszter, Smer-SD): az államnyelv védelme minden fiatal országban ildomos.

Jozef Blanár (Smer-SD): az emberek nem csak aszerint élnek, hogy mennyi pénzük van. Az együttműködés, támogatás terén többet vártam Öntől. Ha már erről beszélt, a költségvetés tárgyalásánál miért nem támogatta a határon túli szlovákok oktatására szánt összeg elfogadását?

10.30 Jozef Viskupič (SaS, Egyszerű Emberek):

 • öt pontos módosító javaslatot terjesztett be (községi rendőrökkel, hivatalos dokumentumok vezetésének nyelvével, nemzetközi szerződések nyelvével, nyilvános reklámokkal – eltörölné, hogy először a szlovák feliratnak kell szerepelnie, kapcsolatban).
 • a törvény jelenlegi formájában egyfajta arany középút, kiegyensúlyozott.

 

10.46  Pfundtner Edit (Most-Híd):

 • a nyelvtörvény nem szakmai, hanem politikai kérdés. Presztizsharc, ki tudja a nyilvánosság előtt jobban eladni, hogy ő az igazi nemzeti. Propagandafegyverré vált.
 • közös csapdában vagyunk, A törvény ugyanis még tavaly nyáron lett szigoritva, a Szlovák-Magyar államközi kapcsolatok eldurvulása idején. Amikor meg kellett mutatni, ki az úr Szlovákiában, a többségi nyelvet védve a kisebbségivel, szlovákot a magyarral szemben.
 • a nyelvtörvény nem őszinte, és civilizációs deficitettel rendelkezik. A szlovák nyelv védelmének leple alatt valójában saját állampolgárainkat büntetjük, csak azért, mert magyarul beszélnek.
 • a kérdés politizálása nem teszi lehetővé a higgadt, tényszerű vitát, pedig már jóval előbbre kellene tartanunk, leginkább a büntetések eltörlése terén.
 • a törvénytervezet közös jelentése tartalmaz ugyan bizonyos korrekciót, melynek valójában már az eredeti törvénytervezetben is benne kellett volna lennie (szerk. megj. bekerült a büntetéseknél a veszélyeztető szó, azaz "A 9a § tervezett változata szerint „a polgárok  életét, egészségét, biztonságát vagy vagyonát veszélyeztető információkkal” kapcsolatos törvénysértés minden esetben pénzbüntetéssel sújtható ").
 • Az első olvasat vitája óta ismert a független Velencei Bizottság véleménye a nyelvtörvényhez, mely szlovák felkérésre született. Ha már nem akarjuk meghallgatni a kisebbségek igényeit, fogadjuk el a Velencei Bizottság javaslatait, mely sok esetben kritikus hangú a nyelvtörvénnyel szemben.
 • A büntetéseket már csak elvből is el kellene törölni, hogy a nyelvtörvény összhangba kerüljön a kormányprogrammal, mely a Kulturális Minisztériumra vonatkozó részében arról ír, hogy a kisebbségek jogállása terén garantálva lesz a 2006-os állapot. A büntetések viszont 2009-ben kerültek a törvénybe, így amíg  azokérvényben maradnak, nincs betartva a kormányprogram.
 • A Most-Híd támogat minden javaslatot, mely javít a nyelvtörvény szigorán, de azt is tudatosítjuk, hogy amennyiben nem fogadnánk el a jelenlegi változatot, a mostani, lényegesen szigorúbb jogszabály maradna érvényben.

Tárgyi megjegyzések Pfundtner Edit felszólalásához:

Marek Maďarič:  csapdában Önök vannak. A nyelvtörvény nem büntet senkit, és főleg nem azért, met más nyelven beszélnek. Csak akkor, ha nem tájékoztatnak államnyelven. A Velencei Bizottság nem támasztotta alá az Ön szavait. Képviselő asszony, térjen vissza a valóságba.

Rafael Rafaj (SNS): Úgy tudtam, hogy a Most-Híd nem tagja a MÁÉRT-nak, Ön viszont ugyanolyan álláspontra helyezkedett, mint az MKP, a nyelvtörvény eltörlését illetően.

Bibiana Obrimčáková (Smer-SD): Pfundtner Edit pedagógiai dokumentációra vonatkozó módosító javaslatát támadta, mely szerinte érthetetlenné teszi őket a szlovák többség számára, mely ignoráció, és a szlovák nyelv dehonesztálása.

Miroslav Číž (Smer-SD): a felszólalás a radikális MKP fuvallatára emlékeztetett, akik már nincsenek köztünk.

Juraj Blanár (Smer-SD): igen, a nyelvtörvényről azért sem lehetett érdemben vitázni, mert az MKP politizálta a kérdést, és megtévesztette választóit Dél-Szlovákiában. Az ottani lakosságnak a nyelvtörvénnyel valójában semmi bajuk. Ugyanezt a megtévesztést folytatja most Ön is. Gyerünk, vitázzunk érdemben, és ne a Velencei Bizottság kiragadott észrevételeivel példázzunk.

Igor Matovič (SaS) – a büntetéseknek a törvényben a helyük, hogy a jogszabálynak legyen súlya.

Ondres Dostál (OKS, Most-Híd) – támogatja Pfundtner Edit módosító javaslatát. A büntetések maradása vagy nem maradása politikai kérdés, melyhez valószinűleg még visszatérünk.

Ján Mikolaj (volt oktatási miniszter, SNS)  – a pedagógiai dokumentációra vonatkozó módosító javaslattal nem ért egyet. Szerinte Szlovákiában csak egyféle iskolarendszer van, így a dokumentációnak is azonosnak kell lennie, hogy érthető legyen az ellenőrző szervek számára.

Pfundtner Edit (Most-Híd) – válaszában a Velencei Bizottság elemzéséből a vitatott kérdésekre vonatkozó ajánlásokat idézte.

11.40. Ondrej Dostál (OKS, Most-Híd) felszólalása:

 • két módosító javaslatot terjesztett elő a büntetésekre és a nyilvános nyelvhasználatra (szabad információáramlásra) vonatkozóan.
 • a nyelvtörvény az állam jelleméről tanúskodik. Milyen mértékben folyik be a mindennapjainkba, mennyire akarja az állam szabályozni azt, amihez igazából semmi köze.
 • javasolta a büntetések eltörlését a törvényből. Arra vonatkozóan, hogy a büntetéseknek a törvényben a helye, hogy legyen súlya, Dostál úgy érvelt, hogy az államnyelvtörvény rengeteg egyéb jogszabályt érint, melyek nem tartalmaznak büntetéseket. Így itt sincs rájuk szükség.
 • A büntetések Marek Madarič tervezetének jelképei voltak, ezért lenne fontos, hogy kikerüljenek.
 • Dostál egyben támogatta annak eltörlését is, hogy a gyermekek tizenkét éves koráig a meséket lehessen kizárólag cseh nyelven sugározni a tévékben.

 

A nyelvtörvény vitája késő délután, a kettő órakor kezdődő azonnali kérdések és válaszok, ill. interpellációk után folytatódik. Az írásban eddig bejelentkezett és lement képviselők után szóban már csak ketten jelezték felszólalási szándékukat. A látottak alapján elmondható, hogy a Most-Híd aktivitása a törvény  eddigi vitájában (egy felszólalás és mindössze két kétperces tárgyi megjegyzés) a szlovákiai magyarság számára ilyen fontos kérdésben bizony sajnos szégyen édeskevés.

Mint ismert, a szabad anyanyelvhasználatért inditott petíciót több mint harmincháromezer felvidéki magyar írta alá…

15.52 folytatjuk parlamenti közvetitésünket, a két utolsó felszólaló Marek Maďarič (Smer-SD) és Peter Osuský (OKS, Most-Hid)

15.55 Marek Maďarič (Smer-SD)

 • a nyelvtörvényt Magyarország politizálta, brutális hozzáállásával. A törvény az államnyelvhez való hozzáférés jogát erősiti, mely Dél-Szlovákiában sorozatosan meg van volt sértve.
 • Iveta Radičová kormánya ezt a tendenciát erősiti ismét azzal, hogy a büntetéseket csökkenti. A törvénymódositás további komoly hiányossága, hogy a szlovák nyelv elveszti a prioritását azokban a községekben, ahol a magyarok aránya több mint 20 %.
 • a mostani módositás valódi oka nem a kisebbségekkel szembeni szigor csökkentése, vagy az arany középút meghatározása. A valódi ok a Most-Hid politikai érdekeiben keresendő, az MKP-val szembeni harcban.
 • Magyarország reakciója arra, hogy Szlovákia nagyvonalú volt vele szemben az volt, hogy megadta a választójogot a határon túli magyaroknak.

Tárgyi megjegyzések Marek Maďarič felszólalásához:

Somogyi Szilárd (SaS) – képviselő úr, kérem mondjon egy konkrét példát a magyarok szlovákokkal szembeni asszimilációjára.

Marek Maďarič (Smer-SD) – nem egyedi eset, hogy a dél-szlovákiai szlovákok nem járhatnak szlovák szentmisékre, szlovák iskolákba, melynek egyetlen célja van, hogy gyengüljön a szlovák nyelvhez való viszonyuk. Ezt értettem asszimiláció alatt.

16.04 Peter Osuský (OKS, Most-Híd) felszólalása:

 • Osuský saját felmenőjét hozza fel példaként, Štefan Osuský-t, aki Benešsel együtt írta alá a dekrétumokat, mint a versaillesi békeszerződés hozadékát.
 • mégsem volt véres szemű, nem volt sem nacionalista, sem soviniszta. Nem tartotta ellenségeinek a magyarokat. Nem szerette a fasizmust, a pestist, pedig  úgy kerülte a kommunizmust.
 • később az USA-ban talált hazára. Üzenete világos: autentikus együttélést szeretett volna a magyarok és a szlovákok között. Víziója követendő példa számunkra is. Civilizált módon kell együtt élnünk az itt élő más nemzetiségekkel. Ahol otthon érzik magukat, ott van a hazájuk. Ők mi vagyunk. Nem kevesebbek, mint mi, szlovákok.
 • Aki tehát Osuský nevét a szájára veszi, az mint demokratáról szóljon róla, ne pedig mint nacionalistáról.
 • A felelős szülő ügyel arra, hogy a gyerekei megtanulják és ne felejtsék el azt a nyelvet, mely megnyitja előttük a lehetőségeket. Az a szülő, aki nem teszi lehetővé, hogy a gyermeke a megfelelő nyelven tanulhasson, nem jó szülő.
 • minden szabadon gondolkodó polgárnak meg kell adni a lehetőséget, hogy saját utat válasszon magának. Ne az állam szóljon ebbe bele. A szabadság és a felelősség a gyermekeinkért a helyes út, nem a törvényi tiltás.

 

16.25 Daniel Krajcer (SaS) kulturális miniszter záró beszéde:

 • megköszönte a vita konstruktív, higgadt hangnemét.
 • megjegyezte, hogy a Velencei Bizottság, melynek elemzéséből többen merítettek, csak az Európai Tanács tanácsadó testülete. Az ajánlás a korábbi törvénytervezetet elemezte, nem a mostani verziót.
 • a büntetések nem repressziós célt szolgálnak, hanem azt, hogy a törvény hatályát legvégső esetben ki lehessen kényszeríteni.
 • kit zavar az, hogy a polgárok  életét, egészségét, biztonságát vagy vagyonát veszélyeztető információk elmaradása esetén a  törvénysértés pénzbüntetéssel lesz sújtható?
 • a miniszter nem javasolta elfogadásra Pfundtner Edit pedagógiai dokumentációra vonatkozó módosító javaslatát. Ugyanúgy elutasította a szlovák dabing elmaradására vonatkozó javaslatot is a gyermekmesékben.
 • Daniel Krajcer Pfundtner Edittől mosolyogva kérdezte hogy ha ennyire zavarják őt a büntetések, miért vannak benne a Most-Híd által előkészítés alatt álló kisebbségi nyelvhasználati törvényben? Egyben elismeréssel szólt Pfundtner Edit szlovák tudását illetően.
 • Elismerte, hogy a zoboraljai színjátszókkal szemben állami fellépés a Fico kormány alatt valóban túlzott volt,  és örül annak, hogy a jövőben ilyenre már nem kerül sor.

 

Ennyi volt az államnyelvtörvény parlamenti vitájának élő közvetitése, köszönjük, hogy velünk tartottak. A jogszabályról 17.00 órakor szavaz majd a parlamennt.  A közös jelentésben szereplő javaslat, azaz a "veszélyeztető" szó kiegészítésén kívül a törvény minden bizonnyal marad mostani formájában, tartalmazva a büntetéseket is. (frissítve 17.25: az államnyelvtörvény módosítását a parlament végül 76 szavazattal elfogadta).

A látottak alapján elmondható, hogy a Most-Híd aktivitása a törvény vitájában (egy felszólalás és mindössze két kétperces tárgyi megjegyzés) – a szlovákiai magyarság számára ilyen fontos kérdésben – bizony nagyon-nagyon kevés volt. Pfundtner Edit felszólalásán kívül a szlovákiai magyarság érdekeit csak a két OKS-es parlamenti képviselő Ondrej Dostál és Peter Osuský) védelmezte.

Mint ismert, a szabad anyanyelvhasználatért indított petíciót több mint harmincháromezer felvidéki magyar írta alá…

Király Zsolt

Ha tetszett az írás, csatlakozz a Körkép Facebook-rajongói oldalához!

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!