A Magyar Koalíció Pártja nemzetiségi párt, mely a választási programjában is hangsúlyosan megjelenik. A nyelvi és kisebbségi jogok kiszélesítése, a szabad társadalom kiépítése vagy a regionális politika fontos szerepet kapnak benne. Ezekkel a kérdésekkel a program számos fejezete foglakozik.

Hosszú távú célok

A párt stratégiai célja, hogy megállítsa a magyar nemzeti kisebbség lélekszámának csökkenését, valamint elérje a teljes nyelvi egyenjogúságot. Olyan hatékony módszerekkel, mint a hivatalos nyelvhasználati jog 10 % alá való csökkentése, a teljes kétnyelvűsítés, vagy olyan jogi-érzelmi törvényalkotással, mint a kollektív bűnösség eltörlése.

Általános jellegű javaslatok

Mindezek mellett természetesen foglalkozik országos jelentőségű kérdésekkel is. A bírák kiválasztását átláthatóbbá tenné, a döntéseiket a világhálón is közölné.

Mivel az aktuálpolitikai helyzetre jellemző az államhatalom bebetonozása, az MKP ezt az általános szabadságjogok bővítésével, a civil társadalom megerősítésével és a szabad médiával ellensúlyozná.

A párt foglalkozik a cigánykérdéssel is. Helyzetüket a nulladik osztály bevezetésével javítaná az oktatásban. Kiemelten érdekes javaslat a roma nők foglalkoztatottságának elősegítése. Ezzel egyrészt nőne az anyagi biztonságuk, másrészt visszaszorulhatna a sokgyermekes családmodell. A párt szorgalmazza a magyar nyelvű romákkal való együttműködést.

A rendőrség esetében szintén megjelennek a speciális szempontok. Nem csak a nyelvismeret figyelembe vételéről van szó, hanem arról, hogy jobban tudjanak együttműködni a helyi közösségekkel. Figyelemre méltó, hogy az áttekinthetőséget kiterjesztenék a magán őrző-védő szolgálatokra is. A hírszerzés esetében egy felelős főhivatalnokot (miniszter, államtitkár) bíznának meg.

Gazdaságpolitika

A regionalitás itt is hangsúlyosan megjelenik, leginkább a kis-és középvállalatok fejlesztése, támogatása terén. Az MKP fokozatos járulék csökkentést javasol, 35,2 %-ról 26 %-ra. A kutatás-fejlesztésbe bevonnák a dél-szlovákiai egyetemeket is.

A mezőgazdaság területén megszüntetné a földalapból való kivétel utáni illetéket. A pályakezdő fiatalok alkalmazása esetén 24 hónap erejéig megfeleznék a járulékok mértékét. A lakásépítéseket kiemelten támogatnák. A közbeszerzéseknél az elektronizációval csökkentenék a korrupciót. Az MKP a magyar vidék útjainak, hídjainak és vasútjainak a fejlesztését tervezik.

Az energiapolitikában a környezetkímélő forrásokat helyeznék előtérbe. A csallóközi kőolajvezeték illetve az elemgyár elutasítása külön programpont.

Az MKP regionális politikája

igen széles. Magában foglal mezőgazdasági kérdéseket (pl. földvásárlási alap, új földadórendszer, a termények hazai felvásárlása, ökoturizmus stb.), de úgyszintén foglalkozik a falvak infrastruktúrájával, az iskolahálózattal is (szaktanintézetek).

A szociálpolitikában

kiemelhető a babakötvény bevezetése, az újszülött-központok kiépítése,  a II. pillérből származó nyugdíjak folyósítási intézményrendszerének a kialakítása. Itt is foglalkozik a járulékokkal, támogatja az adó és járulékok beszedésének intézményes egységesítését. Szeretné rugalmasabbá tenni a foglalkoztatás-politikát (Munkatörvénykönyv), valamint tanulmányi ösztöndíjrendszert vezetne be. A szociális fejezetben megjelenik ezen kívül a II. nyugdíjpillér stabilizálása, a nyugdíjalapokra vonatkozó konkrét javaslatok, ill. az egységes nyugdíjrendszerre való fokozatos átállás, mely a fegyveres erőkre is vonatkozna. Bevezetné a szociális föld, szociális kártya, szociális üzlet intézményét, mely újdonság Szlovákiában.

Az egészségügyben

leginkább a járóbeteg-ellátásra összpontosítanak. A beutalós rendszert megszüntetnék, a több-biztosítós rendszert pedig meghagynák.

Az oktatáspolitika

részben regionális szempontú, részben országos. Fontosnak tartja, hogy a kistelepüléseken megmaradjanak az iskolák, az oktatási minisztériumban pedig visszaállítaná a nemzetiségi főosztályt. Külön pont a szlovák nyelv ismeretének javítása, de a minőségi nevelést az MKP egybekötné a felsőoktatásban elharapózott plagizálás elleni harccal.

Identitás és önkormányzatiság

Az identitás megőrzésével külön fejezet foglalkozik, amely azonban nagyrészt megismétli az oktatáspolitika, a civil önszerveződés vagy a sajtó szabadságának fontosságát, nem kifelejtve a törvényalkotás fontosságát sem. Az önkormányzatisággal foglalkozó fejezet szintén nagyrészt a regionális politikával foglalkozik. Ami a fejezetben új, az a természetes régiók kialakítására való törekvés. Jelentős hatású javaslat, hogy a megyei elnököket egyfordulós szavazással válasszák.

Negatívumok

A program hátránya, hogy nem konzisztens, egy-egy problémával több helyen is foglalkozik. Míg a gazdaságpolitikai részben a fiatalok lakhatását lakásépítésekkel támogatnák, addig a szociálpolitikai részben a problémát már bérlakásprogram keretében oldanák meg. Az élhetőbb társadalom című alfejezetében kijelentik, hogy együtt akarnak működni a magyar ajkú romákkal, de a kérdés a magyar közművelődés fejezetben szintén külön helyet kap. A program Felsőoktatás, kutatás, fejlesztés fejezetének összeállítója nem tudja, hogy a bakalár szó szlovákul van, magyarul az bakkalareátus.

További hiányosság, hogy több alkalommal szerepel az állami támogatás tervbevétele megfelelő bevételi ellentételezés megadása nélkül.

Általános értékelés

A program jelentős részben megfelel a Magyar Koalíció Pártja eddig irányvonalának, megoldást kínál hagyományos választói bázisának mindennapi problémáira. Érezhető benne némi szociális populizmus, ha úgy tetszik szolidaritás, de ez nem több, mint a jelenlegi szlovákiai jobboldal vezető politikai tömörülésének, az SDKÚ-DS-nek a programjában található. Az alapvető célok a plurális etnikai társadalom megteremtése és a regionális politikai,  önmagában nem növelik a költségvetés hiányát. Ez érvényes a másik oldalról is: ha a vidék fejlődik, akkor az egész ország fejlődik. Az a vád sem igaz, miszerint az MKP nem foglalkozik országos jellegű kérdésekkel. A II. pillér eredeti rendszerének visszaállitása, a rugalmas foglalkoztatáspolitika, a járulékcsökkentés vagy a korrupció elleni küzdelem valamennyi polgár közös ügye. Ugyanúgy található benne több apró saját ötlet (pl. roma nők foglakoztatása, magán őrző-védő szolgálatok szabályozása stb.), amely össztársadalmi haszonnal járhat.

További ajánlott írások:

1. az SaS választási programja

2. az SDKÚ-DS választási programja

3. a Smer-SD választási programja

4. a KDH választási programja

5. a Most-Híd választási programja

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!