Slendrián, előkészítetlen, felháborító, amatőr politikai fércmunka. Ez olvasható ki a Most-Híd elnöke, frakcióvezetője és szakpolitikusa által jegyzett törvénymódosításból a vasúti kétnyelvűség ügyében.

Fizess, magyar!

Fizess, magyar! Javasolja 3 hidas politikus,  Berényi szerint viszont„olyan új precedenst teremthet a nyelvhasználati joggyakorlatban, ami a jövőre nézve katasztrofális eredményeket hozhat a felvidéki magyarság számára.“

Kövesd a Körképet a Facebookon is!

Az MKP ilyen formájában megálljt parancsolna a törvénynek,  arra szólítotva fel a Most-Hidat, hogy fonja vissza tervezetét. Bugárék szerint viszont minden rendben, az MKP azt nézi, hogy nem lehet, és a kákán is csomót keres.

Nézzük meg hát közelebbről, miről is van szó. Döntse el az olvasó, kinek van igaza.

Íme Bugár, Solymos és Érsek törvényjavaslatának szlovák nyelvű szövege és magyar nyelvű magyarázata kivonatos formában. Pirossal a kritizált részek hidas indoklása (az eredeti javaslat megtalálható itt):

 hirdetes_810x300  

Návrh

Zákon

z……………….2013

ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 184/1999 Z. z.

o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. V § 30 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) označiť prevádzkované stanice a zastávky v jazyku národnostnej menšiny, ak o tom rozhodne Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „úrad“),“.

Odôvodnenie: táto povinnosť nastupuje však iba v prípade, ak to vyplýva z rozhodnutia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. Povinnosť sa týka iba vykonania rozhodnutia Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.

3. V § 103 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) rozhoduje na návrh žiadateľa o umiestnení označenia staníc a zastávok v jazyku národnostnej menšiny31aa); pri rozhodovaní si vyžiada stanovisko Úradu vlády Slovenskej republiky“.

Odôvodnenie: Úrad pre reguláciu železničnej dopravy na základe žiadosti oprávneného subjektu rozhoduje o označení alebo neoznačení železničnej stanice a zastávky v jazyku národnostnej menšiny.

4. § 103 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) (…) Náklady označenia železničnej stanice a zastávky v jazyku národnostnej menšiny hradí žiadateľ.“

Odôvodnenie: Všetky náklady súvisiace s umiestnením označenia hradí žiadateľ, t. j. príslušná obec.

Forrás: parlament honlapja

Miről szól maga a  javaslat?

Arról, hogy a vasúti kétnyelvűség a szlovák-magyar vegyes párt szerint nem lesz automatikus, mint ahogy a helységnévtábláknál van, hanem az adott község kérvényezheti. Ez az első visszalépés. Minden olyan községben ugyanis, ahol bár megvan a 20 %-nyi magyarság, de a képviselőtestületben nincs többségük, a határozat elfogadtatása nehézségekbe ütközhet. Ha mégis sikerül, a Vasúti Közlekedésszabályozási Hivatal joga lesz dönteni, hogy megengedi-e vagy sem a kétnyelvűsítést. Bugárék javaslata értelmében ez ugyanis nem kötelező. Majd a Kormányhivatal asztalára kerül, aki megvizsgálja a vasúti megálló  javasolt magyar nyelvű megnevezését.

Na základe predkladaného návrhu by nemohlo dôjsť k plošnej zmene názvov železničných staníc a zastávok. Dodatkové tabule by sa umiestňovali jednotlivo na základe žiadostí a nie plošne.  Keďže finančnú stránku týchto opatrení by nezabezpečoval štát, ale žiadatelia, nedošlo by k zásahu do štátneho rozpočtu a do rozpočtu Železníc Slovenskej republiky.

Forrás: a törvénymódosírás indoklása

Azaz, a törvényjavaslat szerint nem lesz lehetséges a vasútállomások feliratának automatikus magyarosítása. A  táblák ugyanis egyéni kérelem alapján kerülnének ki, nem tömegesen. Anyagilag sem az állam fizetné, hanem a kérvényezők. Bugárék ugyanis nem szeretnék az állami költségvetést és a vasút anyagi helyzetét terhelni – áll a javaslatban.

A Smernek megfelel. És nekünk?

Íme a Most-Híd kisebbségi politikája a gyakorlatban. Fehéren feketén, paragrafizált formában. Egy 20 % feletti automatikus jogot két döntéstől is függővé tesz. A képviselőtestület és egy állami hivatal kénye kedvétől. Hogy pozitív döntés esetén a község saját költségére kihelyezhesse a magyar táblát, az államilag kint levő szlovák mellé.

ficobugar
Kép: cas.sk

Kérdés, vajon ezt a tákolmányt a Smer, vagy a Most-Híd székházában szövegezték? Magyar érdeket ugyanis nem képvisel.

Mit tehetnek Bugárék?

A törvénymódosítást sürgősen visszavonják, elnézést kérnek a szlovákiai magyaroktól, és saját, vagy külső segítséggel mielőbb szakmailag rendezik a helyzetet.

Szerintetek?

Király Zsolt

Ne maradj le semmilyen újdonságról – kövess minket FacebookonTwitteren, és Tumblren is!

 hirdetes_810x300  

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!