Merkel 2011 óta dolgozik azon a paradigmaváltáson, melynek célja, hogy a kereszténydemokrata CDU-t kereszténytelenítse, vagyis a párt nevében szereplő „C” betű jelentését keresztényről központira, értsd: centrálisra változtassa. Az új, merkeli, kereszténytelenített Central Demokratische Union olyan párttá lett, mely nyitott az ateista és a más vallású, értsd: muszlim tömegek előtt. (…)

 

Angela Merkel eddigi pártelnöki és kormányfői tevékenysége alapján azonban kizárt, hogy a muszlim tömegek Németországra, és így Európára zúdításával kapcsolatos döntését hirtelen felindulásból hozta volna meg. Ő az alaposan végiggondolt, hideg fejjel megtervezett stratégiai lépések embere. Döntése mögött ne keressünk tehát holmi emberbaráti megrendülést, ne tételezzünk fel heves érzelmi reakciók által vezérelt pillanatnyi felindulást. Merkel a halogatás, a szétszálazás, a homokba futtatás és a szívós kíméletlenséggel megvalósított, apró lépésekből álló hosszú távú stratégiák embere. (…)

 

Merkel évek óta a tőle megszokott szívóssággal amortizálja le hagyományos váltópártját, egykori kihívóját, tegnapi és mai koalíciós partnerét, az SPD-t, hogy közben tégláról téglára bontsa le a Zöldek és pártja közötti válaszfalat. Ennek a stratégiának az első lépése egy a menekültek meginvitálására hajazó, ugyanolyan hirtelen, látszólag indokolatlan és minden előkészítést nélkülöző döntése volt, amivel betiltotta az atomerőműveket Németországban. Ezzel amellett, hogy elvette a zöldek legfontosabb identitásképző témáját, egyben a pártjaikat elválasztó legfontosabb elvi akadályt is eltüntette.

 

(…)

 

A migránsok menekültekként való beazonosítása, az emberi jogi érvelés felvállalása, az iszlámmal való értéksemleges párbeszéd szorgalmazása tehát egyaránt szól a ’68-as gyökerű zöldek és az általuk uralt értelmiségi és médiaelitnek, valamint a régi és újonnan megtelepülő muszlim közösségeknek. (…)

 

Az új Centrális Demokrata Unió, a CDU II a zöldekkel együtt minden eddigit meghaladó hatalomkoncentrációt jelenthet. Hiszen miközben továbbra is mögötte állnak a piac meghatározó szereplői, vagyis a gazdasági elit, a Zöldek révén számolhatnak a teljes média- és egyetemi, szakértői elit támogatásával is. A Zöldek értékét ugyanis mindenekelőtt az adja, hogy a tematizálási és értelmezési monopólium és ezáltal a nyilvánosság feletti rendelkezés mára teljesen kicsúszott a hagyományos baloldal kezéből és átkerült a zöldekhez húzó ’68-asokhoz.

 

(…)

A nyugati világban „értéksemlegesség” fedőnév alatt már évtizedek óta tetten érhető a keresztény értékek háttérbe szorítása, a keresztény hívők lejáratása. A mai politikailag korrekt kánon az ateizmust és a nem keresztény vallásokat preferálja. Merkel, amikor hatalma megtartásáért, jobban mondva kiterjesztéséért beáldozza pártja keresztény jellegét, és a számára ugyancsak felesleges ballaszttá vált német nemzeti érdekeket, egyben európai vezetői szerepét is építi. (…)

 

Az az Európa, amiben ő gondolkodik, nem nemzeti és nem keresztény, hanem globalizált és ateista, nem kereszténydemokrata, hanem liberális, nem populista, hanem elitista, nem demokratikus, hanem bürokratikus.

 

(…)

 

Éveken belül 20 milliós muszlim kisebbsége lehet Németországnak. Megkerülhetetlenné és egyben királycsinálókká válnak. (…)

 

Csakhogy, míg a merkeli CDU II felad minden olyan értéket, amit az alapító atyák vallottak: az antikommunizmust, a kereszténydemokráciát, a család védelmét, a sajtó- és szólásszabadságot, addig a beáramló muszlimok a legkevésbé sem értéksemlegesek, sőt. Többnejűséget, saríát, burkát és kendőt követelnek majd. (…)

 

Mert akinek szilárd értékrendje van, amit hite és meggyőződése táplál, és a beáramló, sőt Európában otthonra lelt muszlimok túlnyomó többsége ilyen, az semmi perc alatt keresztülgázol az értékrend nélküli, elbizonytalanodott hitetleneken. És akkor már nem lesz szükségük Merkel centrálissá és zölddé semlegesített pártjára.

 

(…)

 

Ennek a mestertervnek idő előtti lelepleződésétől tartott Merkel Orbán Viktor minapi németországi látogatásakor. Nincs más magyarázat arra, miért került a Merkel tenyeréből evő, egyenáramúsított német média olyan izgalmi állapotba attól, hogy a magyar miniszterelnök látogatást tervez az egykori német kancellárnál, a 86 éves Helmut Kohlnál. Mindez annál is érthetetlenebb volt, mert ahogy Merkel, úgy médiája is szinte teljesen negligálta és negligálja az egykori kancellárt. 85 születésnapjának megünneplését olyan minimálban nyomták, hogy az minden európai országban megdöbbenést keltett. Orbán felkereste Konrad Adenauer egykori lakóházát, tárgyalt a CSU előző elnökével, Edmund Stoiberrel, illetve az agg Kohllal, ami a német közvélemény számára nyilvánvalóvá tette, hogy az adenaueri, kohli örökséget feladó Merkel helyett őt, a magyar Orbán Viktor tekintik politikai örökösüknek, tőle várják a hagyomány folytatását. (…)

 

Schmidt Márialátószögblog.hu: Elárvult hagyaték

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!