Nyitókép: Ján Nosko FB oldala

 

A besztercebányai római katolikus temetőben egy szűkkörű, koszorúzással egybekötött kis ünnepségen adták át Petrogalli Oszkár, ügyvéd, politikus, újságíró felújított sírhelyét. Személyét nem kevesen „az egységes politizálás apostolaként“ tartják számon, de nem tartom valószínűnek, hogy néhány, a felvidéki politikai történelmünkkel valamilyen szinten foglalkozó személyt leszámítva ismernék őt.

Petrogalli Oszkár arcképe 2019-ben
A síremlék 2019-ben

 

Pedig nagyon megérdemelné, hiszen ő volt az, aki az 1920-as években kezdeményezte az akkori magyar pártok (Országos Keresztényszocialista Párt,  az Országos Magyar Kisgazda, Földmíves és Kisiparos Párt (1925-től Magyar Nemzeti Párt) egyesülését, a magyar egység megteremtését. Pontosan látta azt, amit jelenünk politikusainknak is látni kellene, néhányan talán látják is, csak az egységes politizálás az, ami kézzelfogható eredmények hozhat a felvidéki magyarság részére.

A sírkő néhány évvel ezelőtt. Forrás: archív

 

Ivona Cimermanová (Besztercebánya) felvétele

 

Eképzeléseinek gyakorlati megvalósítását kora halála megakadályozta, de az akkori pártok ha lassan is, de megértették, hogy nála van az igazság.

 hirdetes_810x300  

 

Ivona Cimermanová (Besztercebánya) felvétele

 

Petrogalli sírhelyének felújítását Kubička Klára, Besztercebányán élő, az életét jól ismerő művészettörténész kezdeményezte. A restaurálásban unkája, Matej Kubička szobrászművész  segítette.

 

Ivona Cimermanová (Besztercebánya) felvétele

 

Az ünnepségre a sajtó nem kapott meghívást, azon csak a legilletékesebbek vettek részt. A felújítás céljáról Ján Nosko, Besztercebánya polgármestere tett közzé néhány gondolatot (és fényképet) Facebook oldalán. Mint elmondta, a város a jó együttműködésnek köszönhetően tud előbbre haladni. A Magyarországgal való kapcsolatok azt bizonyítják, a városnak megvan az akarat az együttműködésre, a külföldi partnerekkel való új projektek elkészítésére.

 

Hálás vagyok azért, hogy az együttműködésünk a járvány ideje  alatt sem esett vissza, sőt, halad előre. Ma (szeptember 27-én – P.J.) megérkezett hozzánk Balogh Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Közigazgatási államtitkára. Nem ez volt az első ilyen útja“

 

Ivona Cimermanová (Besztercebánya) felvétele

 

A továbbiakban megjegyezte, hogy Besztercebánya kedvelt célpontja a magyarországi turistáknak, mert ott saját történelmük hangulatára is rátalálnak. Tisztelik ezt az országok képviselői is, s megvan bennük az akarat arra, hogy folyamatosan dolgozzanak a város kulturális és történelmi emlékeinek a felújításán.

 

A javításokra rendszeresen befektetünk anyagiakat, de tulajdonjogi viszonyokra más futó projektekre való tekintettel nem jutott keret. Ezért mindig örömmel tölt el minket az, ha találunk olyan partnert, aki segítő kezet nyújt nekünk. Így volt ez a Magyarországhoz egyértelműen kötődő Petrogalli Oszkár, jogász, szerkesztő, közszereplő estében is, akinek sírját a magyar oldal támogatásának köszönhetően sikerült rendbe tenni”.

 

Forrás: Ján Nosko FB oldala.

 

Mint már utaltam rá, a nagyon szűkkörű megemlékezésen Ján Nosko mellett  többek között részt vett az ünnepségen Balogh Csaba és felesége Hetei Ágota, Fülöp Andrea, Magyarország Nagykövetségének kassai és besztercebányai konzulasszonya, Jarábik Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának igazgatója, a felújítást kezdeményező Kubička Kučera Klára, az említett személy unokája.

 

Petrogalli Oszkár 1877 október 4-én született Aradon. Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Trencsénben és Budapesten folytatta. Jogi végzettségét 1901-ben Budapesten szerezte meg, 1903-ban ugyanitt tette le  1903-ban. Az egyéves katonai szolgálat elvégzése után Besztercebányán nyitott ügyvédi irodát, s ugyanitt a „Figyelő“ cimű ellenzéki lap felelős szerkesztőjeként kezdte el újságírói tevékenységét.

 

Forrás: Ján Nosko FB oldala.

 

Politikusként a 48-as függetlenségi pártnak volt a híve. Aktív tagja lett a besztercebányai városi képviselőtestületnek. Az  1906-i általános választásokon városa egyhangúan megválasztotta országgyűlési képviselőjének, mely funkcióban egészen 1910-ig képviselte a kerületet. Az akkori választáson kisebbségben maradt, egy ideig felhagyott az aktív politizálással. Ennek oka volt az is, hogy az 1. világháború alatt tartalékos tüzértisztként teljesített szolgálatot.

 

Az ország szétesése újra visszatérítette az aktív politizálás terére. Mint a bevezetőben jeleztem, egyike volt azoknak, akik igényelték és megkezdték az akkori, szervezetlen formában ténykedő magyar politikai pártok, a szlovenszkói magyarság egyesítését.

 

Forrás: Ján Nosko FB oldala.

 

Először a kassai kerületben a szenátorok listáján akarta jelölni az ellenzék, de kora miatt ezt nem lehetett kivitelezni. Az 1920-as választásokat egyébként is az ilavai fegyházban töltötte, ahová a magyar ellenzék közel hatvan tagját vizsgálati fogságba vetették. Innen a kassai katonai fogházba került, ahonnan csak több hónapos raboskodás után szabadult, mert az ellene felhozott vádak alaptalannak bizonyultak.

 

Petrogalli ezt követően a korábbi tevékenységénél is erőteljesebben látott hozzá az ellenzék megszervezéséhez. A Magyar Kisgazda Párt tagja lett, de politikusként meghatározó személyisége lett a magyar ellenzéki mozgalomnak. Miután a pártok eljutottak oda, hogy egy közös végrehajtó szervezetet hozzanak létre, a „szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezett ellenzéki pártok“ egyhangúlag őt választották meg vezetőjének, a „szlovenszkói és ruszinszkói szövetkezett ellenzéki pártok“ Losoncon felállított központi irodájának igazgatói posztjára.

 

A poszton kiváló munkát végzett, részt vett a pártok rendezvényein, s arra is tudott időt szakítani, hogy 1922-től főszerkesztőként irányítsa a pártok közös, hivatalos lapjának, a Prágában megjelenő Prágai Magyar Hírlapnak a megjelenését.

Forrás: Ján Nosko FB oldala.

 

Petrogalli Oszkár már korábban betegeskedett, szívbajban szenvedett, az élete utolsó percéig dolgozott. 1925. február 4-i halála így is váratlan volt és megrázta a határon túlra szakad magyarságot. Besztercebányán, római katolikus szertartás szerint 1925. február 7-én helyezték örök nyugalomra.

 

A sírhely néhány évvel ezelőtt. Forrás WEB.

 

Sírkövének elkészítésére országos gyűjtést szerveztek, azt 1931. július 8-án leplezték le. Az emlékmű megszentelése után a Losonci Magyar Dalegylet énekelt gyászéneket. Ezután Szentiványi József, a Magyar Nemzeti Párt vezetője mondott ünnepi beszédet, melyben a párt nevében fogadalmat tett a Petrogalli által megkezdett út folytatására. A keresztényszocialista párt nevében  Grosschmidt Géza szenátor rótta le a kegyeletét. A kárpátaljai magyarság nevében Korláth Endre megbízásából  Kristóf Sándor olvasta fel üzenetüket.

 

Ivona Cimermanová (Besztercebánya) felvétele

 

A felvidéki tartománygyűlés magyar képviselői nevében a losonci Giller János szólalt fel. A Prágai Magyar Hírlap szerkesztőségének háláját és kegyeletét Forgách Géza szerkesztő tolmácsolta.

 

Az ünnepségen szinte teljes számban megjelentek az akkori felvidéki és ruszinszkói magyarság vezetői és képviselői, közöttük Szilassy Béla, Richter János és Törköly József  szenátorok.Tarján Ödön, a Prágai Magyar Hírlap vezérszindikusa, Péter Mihály református püspök, Kuszy Emil losonci evangélikus lelkész, a Prágai Magyar Hírlap részéről Dzurányi László főszerkesztő, Zólyomi Dezső és Forgách Géza szerkesztők, Győry Dezső író, Herritz Rezső, Herritz Vilmos, Bárczy Emil, Bárczy Oszkár,  Muliczky György és sokan mások.

 

Ivona Cimermanová (Besztercebánya) felvétele

 

A Prágai Magyar Hírlap vezetősége elhatározta, hogy azt követően minden évben, Petrogalli Oszkár halála évfordulóján emlékünnepséget fog rendezni.

 

Ivona Cimermanová (Besztercebánya) felvétele

 

Puntigán József

Nyitókép forrása: Ján Nosko FB oldala

 hirdetes_810x300  

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 4 olvasónak tetszik ez a cikk.