Nyitókép: gutaonline.sk

 

Az alábbi levél a Komáromi Városszépítő Egyesület részéről érkezett a Körkép.sk szerkesztőségébe. A részletes leírás több, Komárommal kapcsolatos súlyos állítást is megfogalmaz. Például, hogy a Komáromi Napok szervezésével megbízott cég vállalásai egész sorát nem teljesítette, és bűzlik a közbeszerzési eljárás levezénylése is. Az Egyesület konkrét állításokat fogalmaz meg a szerintük az ügy hátterében aktívan tevékenykedő egyik kulcsszereplő, Orosz Örs helyi önkormányzati képviselővel, a Magyar Szövetség alelnökével szemben is.

 

Szerkesztőségünk a közérdekre való tekintettel teljes terjedelmében, szerkesztés nélkül közli a nyílt levelet. Igény esetén egyúttal teret kínál a többi, érintett szereplő számára is.

 

Tisztelt Polgármester Úr,

 hirdetes_810x300  

Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak,

Tisztelt Média

és nem utolsósorban Tisztelt Komáromi Polgárok!

 

Az, hogy hogyan néz ki Klapkán a napszemüveg a ’90-es évek diszkó minőségű olcsó grafikájával ízlés dolga, vagy éppen az ízléstelenségé, de nem tartozik feltétlenül a képviselő-testületre. Az azonban már sokkal inkább komáromi közügy, hogy a Komáromi Napokat szervező cég nem teljesítette vállalt kötelezettségeit. Ráadásul a menet közben felmerülő problémákat meg lehetett volna előzni, ha a közbeszerzés során a városi hivatalnak a döntést előkészítő osztálya, illetve a döntést hozó bizottság: Mgr. Orosz Örs, Mgr. Szabó Csilla, Laboda Róbert, Forgács Attila és Janka Mačicová komolyan, felelősségteljesen és professzionálisan végzi a dolgát.

 

A Komárňanský okrášľovací spolok o.z. 2023-ban szintén pályázott a komáromi rendezvények megszervezésére, ám alulmaradt a Kemar s.r.o.-val szemben, mégsem a sértettség szól belőlünk, hanem az eljárás visszásságai (néhol igazságtalanságai) és tisztességes komáromi polgárokként a közpénzek elherdálása miatti csalódottság.

 

Kemar, s.r.o.

 

Egy jobb pályázattal szemben alulmaradni nem szégyen. Ilyenkor érdemes magunkba nézni és tanulni a riválisunktól, hogy legközelebb mi magunk is jobb pályázati anyagot tudjunk készíteni. A Kemar s.r.o. pályázatából azonban nem csak mi, de a szakmában senki más sem tanulhatott volna túl sokat. Rendezvényszervezési tapasztalatok híján, legyen az kulturális, sport vagy társadalmi, nyilván nem is nyújthattak be magasabb színvonalú anyagot. Még a kért SWOT-analízist sem dolgozták ki rendesen, az csupán az eddigi tevékenységükről és a terveikről szólt, a 16 oldalas pályázatuk 3 oldalon keresztül a Kultikon applikációt részletezte.

 

A pályázati kiírás egyik legkomolyabb feltétele éppen azt szerette volna kizárni, hogy önjelölt amatőrök kezébe kerüljenek a Komáromi Napok, a Borkorzó, valamint a szilveszter. Ennek érdekében a pályázóknak hitelt érdemlően kellett igazolniuk, hogy az elmúlt három évben legalább két olyan rendezvényt is szerveztekamelyek méretükben és jellegükben összemérhetőek a Komáromi Napokkal.

 

Ezt a feltételt a környéken csak pár szervezőcsapat tudta volna teljesíteni, de mivel a másik csapat jeles képviselője a döntőbizottság tagja volt, objektív mércéket alkalmazva rajtunk kívül nem nagyon jöhetett volna más szóba. Mi a magunk részéről komolyan vettük a feladatot és elkezdtük összegyűjteni a szerződéseket, számlákat, amelyekkel hitelt érdemlően igazolni tudtuk szerepünket a nagyobb rendezvények megszervezésében.

 

Hogy mégis, hogy sikerült igazolnia a Keszeg Dávid képviselte Kemar s.r.o.-nak a szervezési képességeit?

 

Ez bizony nem jött volna össze Martos polgármestere, Keszeg István nélkül, aki igazolta számukra, hogy részt vettek a martosi „A partnerség fesztiválja” szervezésében. Időközben kiderült, hogy még az igazolást kiadó község sem volt szervezője a rendezvénynek, csak a helyszínt biztosította és a község a Kemar s.r.o.-tól egy másik céggel egyetemben a fesztivál propagálásához kért segítséget, vagyis inkább valamilyen szaktanácsadást, és azt is csupán szóban. Martos község nem kötött semmilyen írásbeli szerződést a Kemar s.r.o.-val a fesztivál kapcsán, se szervezésre, se propagálásra, de még szaktanácsadásra sem.

 

A Mgr. Stugel Tibor vezette, érsekújvári székhelyű KultúrKorzó – o.z. által kiállított referencia is kellett ahhoz, hogy a Kemar s.r.o.-t ne zárják ki a közbeszerzésből, ám nem, hogy Stugelék nem rendelték meg a KEMAR s.r.o.-tól méretében és jellegében a Komáromi Napokkal összemérhető rendezvény szervezését, de maguk sem szerveztek ilyet.

 

Mi a saját referenciáinkat megrendelőkkel, írásban kötött szerződésekkel, általunk kiállított számlákkal és banki kivonatokkal is alá tudjuk támasztani. Ha a döntőbizottságban nem is, bennünk felmerült a kérdés, hogy a Kemar s.r.o. miért nem tett hasonlóképpen.

 

Nem ez volt a Kemar s.r.o. pályázatának egyetlen olyan eleme, amelyben olyan előadók, résztvevők nevét tüntették fel, akikkel semmilyen valódi kapcsolatot nem ápoltak, a pályázat beadása előtt nem konzultáltak velük, nem érkezett irányukba semmilyen felkérés. A referenciákkal ellentétben ezek legfeljebb csúsztatásoknak minősülhetnek, és ezekért nem járna kizárás, igaz, semmilyen pont sem a pályázat elbírálásakor.

 

A döntőbizottság: Mgr. Orosz Örs, Mgr. Szabó Csilla, Laboda Róbert, Forgács Attila és Janka Mačicová azonban mégis elegendőnek tartotta a Martos polgármestere és a Mgr. Stugel Igor vezette, érsekújvári székhelyű KultúrKorzó – o.z. által kiállított referenciákat. Mi több, ahelyett, hogy kizárta volna a Kemar s.r.o.-t a közbeszerzésből, úgy gondolta, hogy rájuk bízza a Komáromi Napok szervezését. Amikor jeleztük kifogásainkat a közbeszerzés felülvizsgálata során, az érintett szervek úgy vélték, hogy Keszeg István és Mgr. Stugel Igor úr hiteles személyiségek, ezért nincs ok kételkedni az általuk kiállított referenciák valódiságában – bár a Kemar s.r.o. számára kiállított egyik referencia sem igazolta a közbeszerzés által kitűzött feltételeket. Megjegyzendő, írásbeli kérésünkre a Közbeszerzési Hivatal módszertani iránymutatásában megírta, hogy a törvény nem ismeri a hiteles személyiség ilyesfajta autoritását és a nyilatkozatokon kívül más, közhiteles dokumentumok felmutatását javasolja.

 

 

A bizottság tagjainak összeállításakor a hivatal arra sem ügyelt, hogy tagjai sem egymással, sem a potenciális pályázókkal ne álljanak kiszolgáltatottságban, illetve érdekellentétben.

 

Mi a magunk részéről jeleztük a közbeszerzési eljárás során tapasztalt visszásságokat, ám a városi hivatal főellenőre  nem állapított meg szabálytalanságot – igaz, a megállapításaiknak egyetlen kulcsmomentuma a már emlegetett és a törvény által nem ismert „hiteles személyiség autoritása” volt. A szakmaiatlan közbeszerzés anyagi következményeinek és a minőség romlásának azonban nem csak az egyesületünk, de Komáromban mindannyian elszenvedői vagyunk.

 

Mielőtt pár szót szólnánk a KEMAR s.r.o. ajánlatának konkrétan félrevezető és nem teljesített vállalásairól, amellyel az elkövetkezendő négy évre megnyerték a szervezés jogát, szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez az ajánlat elválaszthatatlan részét képezi a Komárom városával kötött szerződésnek.

 

A Kemar s.r.o. a 2023-as Komáromi Napok során nem teljesítette a következő kötelezettségeit:

 

–  a pályázati kiírás kifejezeten két színpad felállítását írta elő az Európa-udvaron kívül (tehát összességébe hármat), ám csak kettőre futotta a részükről,

 

–   a pályázati kiírás szerint a központi színpadon minden programnak csak élőben kellett volna megvalósulnia, de a Kemar s.r.o. már a pályázatában fél-playback fellépéseket és DJ-ket tervezett ide, ahogy az végül történt is,

 

–  a város a Borok utcája kapcsán legalább két-két borászat megnevezését kérte Szlovákia jelentős borvidékéről, illetve külföldről, miközben a forgalmazók részvételét kifejezetten tiltotta, ám a KEMAR s.r.o. pályázatában feltüntetett Angel Wines, Víno Tajná, Heiszky pincészet, Bolyki pincészet, Kősziklás borászat, Hilltop borászat elmondásaik szerint még csak a Komáromi Napokról sem tudtak,

 

–  a Pénzügyi Igazgatóság (Finančná správa) nem adott engedélyt a KEMAR s.r.o.-nak alkohol, bor behozatalára külföldről, ezért fel sem tüntethettek volna külföldi borászatok részvételét,

 

– a város gyümölcsborok, illetve pezsgők és gyöngyözőborok árusítását is megkövetelte, de a KEMAR s.r.o. ezt a feltételt sem teljesítette,

 

–  a pályázatukban május 1-jén este 10.00 órára tűzijátékot terveztek, ez azonban elmaradt, mert nem is valósulhatott meg,

 

–  a KEMAR s.r.o. csupán négy sort szentelt a Kézművesek utcájának (ebből hármat a pályázati kiírásból emelt át), amelyben kizárólag kézzel díszített tárgyakat lehet árusítani, mégis teret engedtek a Kínában gyártott plüss robotkutyákat kínáló árusoknak is,

 

–  nem valósult meg a Kultikon applikáció, amely a pályázatuk legfontosabb elemeként beharangozott eleme volt.

 

A Kemar s.r.o. a 2023-as Borkorzó során nem teljesítette a következő kötelezettségeit:

 

– félrevezető módon a legjobb nevű szlovák és magyar borászatok megjelenését ígérték, de sem az általuk feltüntetett Gere Attilának, sem a Bock borászatnak, sem a Laposa borászatnak, sem a St. Andreának, sem a Sauskának vagy az Etyeki kúriának nem volt tudomása a Borkorzóról, a KEMAR s.r.o. végül a Balatoni borok importőrének bevonásával biztosították a kínálatot, amit viszont a közbeszerzési kiírás kifejezetten tiltott,

 

–  itt sem valósult meg a gyümölcsborok, illetve pezsgők és gyöngyözőborok árusítása, noha a pályázati kiírás ezt előírta,

 

– a pályázati kiírás szerint konkrét előadóneveket kellett volna feltüntetni a népzene, a jazz, a swing, stb. műfajában, de ezt sem tették meg az ajánlatukban,

 

–  a KEMAR s.r.o. beígérte a Budapest Bár, a Folkfonics, az Apostol fellépését, azonban ezek egyike sem valósult meg.

 

A Kemar s.r.o. a 2023-as szilveszter során nem teljesítette a következő kötelezettségét:

 

– A szilveszteri rendezvényen a KEMAR s.r.o. pályázata szerint olyan DJ-knek kellett volna fellépnie Komáromban, mint DJ Dominik Retró Rádió, DJ Dilemma, DJ Čeku, DR BRS, Kovács Nagyember László – Jazzy FM, akik közül azonban senki nem adott műsort a komáromi szilveszteren.

 

Összességében elmondható, hogy a KEMAR s.r.o. által ajánlott fellépők 95%-a már fellépett a korábbi Komáromi Napokon vagy Borkorzókon és az egyetlen innovációjuk, a Kultikon applikáció szintén csak ígéret maradt.

 

Ha a projektből leszámítjuk a nem teljesített ígéreteket, a nem kielégítő referenciákat, joggal merülhet fel a kérdés, mi alapján döntött a bizottság mégis az ő javukra és mennyire elégedett teljesítményükkel a város vezetése és a képviselők.

 

Engedjék meg, hogy levelünk végén felhívjuk a figyelmet a kivitelezéssel kapcsolatos néhány további tényre, amelyekre inkább csak kérdések formájában szeretnénk/merünk utalni:

 

–  Ki szolgáltatta a faházakat a Komáromi Napok idején, nem döntőbizottság egyik tagja?

–  A LED-kijelzőt nem véletlenül az a cég szolgáltatta, amely az egyik félrevezető referenciát adta a pályázaton győztesnek?

–  Miért hallottuk vissza, hogy a döntőbizottság egyik tagja a hátunk mögött befeketített minket az alvállalkozóink előtt?

–   Melyik önkormányzati képviselő verbuválta a harmadik pályázót, amelynek referenciái szintén félrevezetőek voltak (tudjuk honnét) és miért vitte őt el a képviselő testület egy másik tagjához egy ún. beszélgetésre?

–  Hogyhogy nem volt a döntőbizottságnak tudomása arról, hogy a KEMAR s.r.o. soha nem szervezett a Komáromi Napokhoz hasonló jellegű és méretű rendezvényt?

–  Hogyhogy nem tudta a döntőbizottság, hogy sem polgári jog sem a közbeszerzési törvény nem ismeri a „hiteles személyiség” fogalmát?

 

Szőke nő: Kimondom a komáromiak helyett

 

Az ilyen részkérdések sorát még folytathatnánk, de a legfontosabb kérdés:

 

Komárom város vezetése – pl. az oktatási és kulturális osztály vezetője, a városi hivatal elöljárója, illetve a polgármester – miért nem ellenőrizték azokat az értesüléseket, hogy a sikeres pályázó mögött állítólag egy olyan ember mozog, olyan embert láttak szervezni és tárgyalni a Komáromi Napok, a Borkorzó és a szilveszter árusaival és alvállalkozóival, akik szintén meglepődtek ezen, aki bűnözői múlttal rendelkezik? Vagy ez így megfelel a város vezetőségének?

 

A szerződési feltételek nem teljesítése okot adott volna Komárom városának, hogy felbontsa a Kemar s.r.o.-val kötött szerződést, azonban nem élt ezzel a lehetőséggel, így jelen állás szerint még három évig ők lesznek a felelősek a komáromi rendezvények lebonyolításáért és a közpénzek elköltéséért.

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak, Tisztelt Média, Tisztelt döntést hozó szakbizottság: Mgr. Orosz Örs, Mgr. Szabó Csilla, Laboda Róbert, Forgács Attila és Janka Mačicová és nem utolsó sorban Tisztelt Komáromi Polgárok, hát így jutottunk a napszemüveges Klapkához és a nyilvános közfelháborodáshoz a Komáromi Napok kapcsán.

 

U.i.: Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak, Tisztelt Média és nem utolsó sorban Tisztelt Komáromi Polgárok, bármelyikük kérésére betekintést nyújtunk mindkét pályázati anyagba az összehasonlítás végett, hogy önök is le tudják vonni a megfelelő következtetéseket.

 

Komáromi Városszépítő Egyesület, Körkép.sk

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Eddig 32 olvasónak tetszik ez a cikk.