A Körkép kérdéseire az érintettek és Szávay István Országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke  válaszol.

Szávay István keddi, április 16-i Facebook bejegyzésében hosszasan elemezte a felvidéki magyar politikai helyzetet Berényi József, az MKP elnökének kijelentésére reagálva, miszerint a Jobbik nem partner az MKP számára. Szávay az okfejtését világos gondolatmenetben részletesen kifejtette. Érdeklődésünket a következő, nem részletezett állítása keltette fel, miszerint, (…)”formálódó nemzeti liberális civil-politikai összefogás látszik kibontakozni a Kerekasztal-Diákhálózat-Orosz Örs-Boldoghy Olivér-tengely mentén.„(…)

Kövesd a Körképet a Facebookon!

Megkerestük hát Szávay Istvánt, fejtse ki bővebben is, mire gondolt a civilek politikai összefogásával. Orosz Örsnek, Boldoghy Olivérnek és Tokár Gézának pedig az alábbi hat kérdést tettük fel:

1. Szávay István szerint többek között (…)”formálódó nemzeti liberális civil-politikai összefogás látszik kibontakozni a Kerekasztal-Diákhálózat-Orosz Örs-Boldoghy Olivér-tengely mentén.”(…) – mi erről a véleményed?

2. Mi a véleményed a Jobbik, az MKP és a Most-Hid politizálásáról?

3. Milyen politikai irányzat áll hozzád a legközelebb? És családi vonalon? (szerk. megj. ez utóbbi alkérdés csak Orosz Örs felé irányult).

 hirdetes_810x300  

4. Jársz választani? Voltál a legutóbbi parlamenti választásokon is és legközelebb is készülsz?

5. Mikor láthatjuk Orosz Örst, Boldoghy Olivért, Tokár Gézát politikusként és milyen színekben?

6. Mennyiben veszed ki a részed a különböző álnevű, felvidéki ún. civil gerilla kezdeményezésekből?

Orosz Örs, a Kerekasztal ügyvivője, a Diákhálózat korábbi elnöke, a Fórum Intézet tudományos munkatársa, kutatója:

„A Diákhálózat a Kerekasztal tagja, én a Kerekasztal ügyvivője vagyok, Boldoghy Olivér pedig a Koordinációs Bizottság egyik tagja, ahogyan a Körképet üzemeltető Vox Juventae társulás révén te is az vagy. Egy jobbikos politikus facebookos bejegyzéséhez nem érzem úgy, hogy bármilyen kommentárt kéne fűznöm. Esetleg próbáld meg megszólítani a levél címzettjét, Berényi József elnök urat, elvégre Szávay neki válaszolt. Hogy a fent leírt viszony mitől „tengely”, azt az elnök úrnál, illetve a bejegyzés szerzőjénél tudakold. Vagy fejtsd ki te magad. Az, hogy olyan mértékig hitelt adsz a pletykának, hogy cikket írsz róla, arra utal, hogy hiszel benne. Engem is érdekelne, mi alapján. Sajnálatosnak tartom, hogy az MKP elnökének tanácsadójaként a hagyományokat folytatva továbbra is nemlétező ellenségeket próbálsz kreálni az MKP-val szemben.

A családi viszonyaimat firtató kérdéseket úgy veszem, hogy fel sem tetted. Sem az én, sem családtagjaim pártpreferenciái nem tartoznak a nyilvánosságra. Mindazonáltal felmenőim az elmúlt évtizedekben ezt sosem rejtették véka alá és hozzájárultak ezzel a szűkebb/tágabb környezetük választási preferenciáinak alakításához.“

Orosz-Örs-Toth-Karoly
Orosz Örs Tóth Károllyal, a Fórum Intézet igazgatójával. Kép: televizio.sk

Boldoghy Olivér, a Fontos vagy! mozgalom ügyvivője:

„Ahogyan azt már a Facebook-on is írtam, a Kerekasztallal köztudottan kapcsolatban állok, ahogy rajtam kívül még több tucat aktivista és tekintélyes szakértő is. Kapcsolatunk munkajellegű, legutóbb például a regionális pénzhelyettesítők lehetséges alkalmazásában volt egy javaslatom, amivel azóta a Kerekasztal gazdasági bizottsága is foglalkozik. Szávay István, jobbikos parlamenti képviselő bejegyzésével komolyabban nem kívánok foglalkozni, különösen azért, mert azt nem nekem, hanem az MKP elnökének címezték. Érdemes lenne megkeresni Berényi József elnök urat, hogy vajon ő mennyiben osztja Szávay képviselő úr elméletét, az MKP tudatosan szűkített mozgásteréről. Erre magam is kíváncsi lennék.

A két párt politizálásáról elsősorban a választóknak, mégpedig az urnáknál kell véleményt nyilvánítani, én személy szerint a legjobban annak örülnék, ha ezt nem külön-külön, hanem ismét egységes pártlistán lehetne megtenni. A Jobbik párt politizálásáról alkosson véleményt a magyarországi választó. A vegytiszta politikai irányzatok ma már szerintem meghaladottak, de ezekkel nem is foglalkozok, hiszen a témák, amelyeken civil vonalon dolgozunk, közösségi ügyekhez kapcsolódnak, nem pedig ideológiákhoz. Választani természetesen mindig járok, hiszen ezért küzdöttünk -küzdöttem, többek között én is- 1989-ben.“

boldoghy
Boldoghy Olivér. Kép: pecsistop.hu

Tokár Géza politológus, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvívője, a Bumm szerkesztője, az Új Szó véleményrovatának állandó szerzője:

1. „Szávay, ahogy én olvasom, inkább az MKP stratégiáját elemzi, de az tény, hogy jobbikos politikus először említi meg valamilyen összefüggésben a Kerekasztalt. Eleve nem tudom értelmezni a „nemzeti liberális” jellemzést, azt hittem, hogy a Jobbik szóhasználatában ezek egymást kizáró fogalmak. Valahol még örülök is annak, hogy ennyire nehezen lehet jelzőket találni a Kerekasztal irányvonalára radikális szemmel. A civil-politikai összefogást sem tudom értelmezni, mert közvetlen politikai vetülete nincs a Kerekasztal ténykedésének, erre szerintem jó bizonyíték, hogy a megyei választások kapcsán miként járt el a szerveződés. Ami meg az állítólagos tengelyt illeti a Kerekasztalon belül (bár itt is nagyon homályosan sejtem csak, mire gondolhatott Szávay), nagyon remélem, hogy ez a „tengely” ennél sokkal de sokkal szélesebb körű, részt vállal benne a Kerekasztal összes tagszervezete, nem csak a Diákhálózat, vagy Boldoghy Fontos Vagy! mozgalma. Elvégre itt arról lenne szó, hogy a tagszervezetek kölcsönös megelégedésre ténykednek.

2. Nyitott könyvnek számít, mi a szakmai véleményem a pártokról, hiszen kommentátori ténykedésem kapcsán az Új Szóban és a bummos blogomon is rendszeresen írok arról, hogy mi történik a politikában, különös tekintettel a szlovákiai magyarokat érintő eseményekre.

3. Szeretem azt hinni, hogy nem egy politikai irányzat alakítja a gondolkodásomat, hanem az elveim passzolnak egy-egy politikai irányzathoz. Gazdag József példamutatóan megfogalmazta a saját krédóját a Sade márki védelmében című írásában, az egy jó minta lehet egy hasonló, hosszabb hitvalláshoz.

4. A demokratikus folyamatokban való részvállalás fontos eleme a szavazás, vallom, hogy választástól és alternatíváktól függetlenül mindig el kell menni szavazni. Hogy kire szavaztam, az maradjon az én titkom 🙂

5. Öt éve teljesen más volt a politika, mint most, újabb öt év múlva ismét megváltoznak a körülmények, senki sem tervezhet előre teljes bizonyossággal semmit. A kerekasztalos misszió évtizedekig tart, a civil szféra öntudatra ébresztése nem közvetlenül a politikához kötődik, nem látok okot arra, hogy a közeljövőben bármilyen módon is megváltozzanak a prioritások.

6. A Kerekasztal igyekszik felvállalni és felkarolni minden kezdeményezést, ami felvállalható és ígéretes. A Koordinációs Bizottság legutóbbi ülésén például a Kétnyelvű Dél-Szlovákia Mozgalom 45 centtel a vasúti kétnyelvűségért akcióját a jelenlevők túlnyomó többsége velem együtt úgy támogatta, hogy kollektívan feladták a leveleiket a vasúttársaság címére. A Kerekasztal a weboldalán egyébként is gyűjti a hasonló névtelen vagy névvel felvállalt kezdeményezéseket. Remélem, hogy a Kerekasztal, vagy akár én személyesen a nevével és státuszával rangot tudok adni olyan civil kezdeményezéseknek is, amelyek névtelenül vagy viszonylag ismeretlen kezdeményezők részéről történnek, sőt, ezt szeretném fel is ajánlani minden aktív állampolgárnak.“

Tokar
Tokár Géza (bal oldalt), Kovács Balázs (jobb oldalt), Laczkó Sándor (guggol), Orosz Örs (fekszik)

Szávay István  kérésünknek eleget téve a következő magyarázattal szolgált:

Nemzetpolitikai témával foglalkozó képviselőként aktívan figyelem, követem és elemzem a Felvidéken (de a többi elszakított régióban is) zajló folyamatokat, mozgásokat. Ezen ismeretek elengedhetetlenek ahhoz, hogy munkámat megfelelően végezhessem; úgy érzem tehát, hogy a körülményekhez és a lehetőségeimhez képest jó rálátással rendelkezem a felvidéki politikai életre.

Boldoghy Olivér utóbbi időkben kifejtett tevékenysége igen egyértelműen az általam írt egy irányba mutat. Gyakorta megjelenő facebook-bejegyzései láthatóan arra irányulnak, hogy mindkét jelentős magyar pártot hiteltelenítsék. Egyszer arról ír, hogy milyen gyenge a Híd-Most érdekérvényesítő képessége, aztán arról, hogy az MKP már alkalmatlan feladata ellátására. De a szög leginkább akkor bújik ki a zsákból, amikor a gondolatmenet végére már oda jut, hogy a Híd és MKP közötti összefogás hiányában mindkét pártnak a süllyesztőben a helye, mert (és itt a lényeg) csak így nőheti ki magát valami új. Hozzáteszem, ettől függetlenül elismerem, és nagyra tatom Olivér civil érdekvédő, jogvédő tevékenységét, de itt most nem erről beszélünk.

Az is jól látszik, hogy Boldoghy nincs egyedül abban a küzdelemben, amit a „valami új” létrehozásáért folytat. Térnyerése folyamatos a civil szektorhoz ezer szállal köthető szervezetekben, elég csak a szintén megemlített Kerekasztalban betöltött koordinációs bizottsági tagságára gondolunk. A térnyerés kézzel fogható a szektorhoz (egyre) közel(ebb) álló médiumokban is, például a bumm.sk-n, amely portál fokozatosan adja fel a felvidéki magyar belpolitikai ügyekben tanúsított eddigi viszonylag semleges irányultságát.

Rendkívül árulkodó a civil szféra reakciója az MKP kétnyelvűségi akcióira. A magyarság ügyéért minden körülmények között küzdő szereplőkként azt várnánk, hogy az ilyen akcióknak mindenkinek örül, hisz minél többen karolják fel a kétnyelvűség ügyét, annál jobb esély van a sikerre, különösképp, ha egy politikai párt is a kezdeményezések
élére áll. Ezzel szemben a civilek részéről azt a hozzáállást tapasztalhattuk, hogy az MKP „ellopta” az ő ügyüket. Ez egyrészt nem kifejezetten az önzetlen segítség jele, másrészt arra utal, ezek a civilek nem feltétlenül szeretnének tartósan a civil szférában maradni.

Továbblépve a „tengelyen”, világosan érzékelhető volt, ahogy a Diákhálózat (amely egyébként sem volt soha híres markáns nemzeti irányultságáról, hogy finoman fogalmazzak) ki próbálta használni a parameter.sk gyűlöletkampányát, amelyet más felvidéki ifjúsági szervezetek ellen folytatott, elég itt Kovács Balázs alelnök (és részben mások) rendszeres megnyilvánulásaira gondolni a téma kapcsán. A Via Nova Ifjúsági Csoportot és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatát – többek között a Jobbikkal összefüggésben – lejáratni szándékozók kórusába való beállással nyilvánvalóan az ifjúsági szervezetek közötti vezető helyet igyekeznek átvenni.

Orosz Örs jelenléte pedig több szálon is nyilvánvaló (egyfajta közös pontnak is tekinthető), legyen szó mai napig meghatározó irányító háttérszerepéről a DH-n belül, de gondolhatunk a Fórum Intézethez való bekötöttségére vagy a Kerekasztalban vállalt feladataira is.

Az MKP Jobbiktól való elhatárolódása látszólag (és vélhetően Berényi úr szándékai szerint is) ezen szervezetek irányába, vagy inkább a mögöttük álló, velük szimpatizáló szavazók irányába tett gesztus, amely azonban egyrészről véleményem szerint nem lesz elegendő (ennél többet viszont Berényi már nem tehet!), másrészt pedig az MKP szempontjából nagy valószínűséggel visszafelé fog elsülni. De ezt részletesen kifejtettem a már ismert bejegyzésemben.

A vázolt pontokból könnyen összeáll tehát a kép, hogy miért lehet érdeke az említett szervezeteknek és személyeknek, hogy az MKP-t kiöregedettnek és ötlettolvajnak, a Via Novát szélsőségesnek, a Híd-Mostot pedig a magyar érdekek mellett nem megfelelő módon kiállónak tartsa. Így nyílhat ugyanis elegendő szabad terület a pálya közepén!“

szavay
Szávay István. Kép: alfahir.hu

Király Zsolt

Ne maradj le semmilyen újdonságról – kövess minket Facebookon, Twitteren, és Tumblren is!

Nyitókép: kerekasztal.org

 hirdetes_810x300  

Megosztás:

Tetszett önnek ez a cikk?

Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.

Ön lehet az első aki a tetszik gombra kattint!